Zdroj:
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním 1.6.2020.
Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice z 10.12.2019, www.vakcinace.eu, SPC očkovacích látek